Veiðar

Það besta frá hafinu umhverfis Ísland

Hafið umhverfis Ísland er hreint og íslenskar sjávarafurðir eru heilnæmar og næringarríkar.

Skrunaðu

Það besta frá hafinu umhverfis Ísland

Óspillt haf

Niðurstöður rannsókna sýna að hafið umhverfis Ísland er hreint og íslenskar sjávarafurðir eru heilnæmar og næringarríkar. Velferð Íslendinga hefur byggst á skynsamlegri nýtingu auðlindarinnar. Vöktun Norður-Atlantshafsins og Norður-Íshafsins byggist á fjölþjóðlegum samningum og rannsóknum vísindamanna auk þess sem lögð er áhersla á séríslensk rannsóknarverkefni á hafinu umhverfis landið.

Brim leggur sitt af mörkum með góðri umgengni um þá auðlind sem hafið umhverfis Ísland er. Mikilvægt er að skila vistkerfi sjávar í jafngóðu eða betra ástandi til komandi kynslóða. Á því byggist framtíð fyrirtækisins.

Ábyrg fiskveiðistjórnun

Fiskveiðistjórnun á Íslandsmiðum byggist á lögum um stjórn fiskveiða nr. 38/1990 og Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þau grundvallast á aflamarkskerfi í þeim tegundum sem veiðar eru takmarkaðar á.

Stjórnvöld, í samráði við hagsmunaaðila, vinna ötullega að því að tryggja sjálfbæra nýtingu á auðlindinni. Ákvarðanir eru ávallt teknar á vísindalegum forsendum og er þar byggt á starfi Hafrannsóknastofnunar.

Fiskverndun á Íslandsmiðum er byggð á þremur grundvallaraðferðum:

Aflareglu sem er þróuð fyrir hvern nytjastofn. Í því felst að ákvarðað er hversu stórt hlutfall er veitt af veiðistofni ár hvert.

Reglum varðandi útbúnað veiðarfæra. Áhersla er lögð á kjörhæfni veiðarfæra sem þýðir að reynt er að veiða einungis þær tegundir og þá stærð af fiski sem leitað er eftir.

Með verndun og lokun ákveðinna svæða. Í þessu felst að ákveðin veiðarfæri eru bönnuð á tilteknum svæðum eða þá að svæði eru algjörlega lokuð fyrir veiðum. Þetta er gert til að vernda t.d. hrygningarfisk og ungvið.

Skipategundir

Ísfisktogarar

Ísfisktogarar

Brim gerir út þrjá ísfisktogara og sjá þeir botnfiskvinnslu félagsins fyrir afla til vinnslu. Þeir eru vel tækjum búnir og veiða botnfisk, aðallega þorsk, karfa og ufsa. Lögð er áhersla á góða meðhöndlun og kælingu aflans. Þannig fá vinnslurnar úrvals afla sem svo skilar sér í afurðum af bestu gæðum til viðskiptavina.

Uppsjávarskipin

Uppsjávarskipin

Brim gerir út þrjú uppsjávarskip og sjá þau uppsjávarvinnslum félagsins fyrir afla. Skipin eru sérhæfð í að veiða uppsjávarfisk: makríl, síld, loðnu og kolmunna. Aflanum er dælt í öfluga sjókælitanka. Við löndun er síðan dælt úr tönkunum í landvinnsluna sem vinnur aflann jafnóðum. Þessi aðferð tryggir ferskt og gott hráefni sem skilar sér í afurðum af bestu gæðum.

Frystitogarar

Frystitogarar

Brim gerir út tvo vel útbúna frystitogara sem veiða grálúðu, karfa, þorsk, ýsu, ufsa, gulllax og makríl auk ýmissa annarra fisktegunda. Aflinn er stærðarflokkaður og ýmist flakaður eða frystur heill um leið og hann kemur um borð. Afraksturinn er framúrskarandi fiskur úr hreinu og ómenguðu hafi.

Aflaheimildir - Úthlutun 2022/2023

FisktegundHlutdeildÚthlutun (tonn)Tímabil
Botnfiskur
Þorskur
7,9%
13.035
2022/23
Ýsa
9,0%
4.325
2022/23
Ufsi
20,0%
11.319
2022/23
Gullkarfi
27,3%
5.852
2022/23
Djúpkarfi
28,8%
1.730
2022/23
Grálúða
12,6%
1.648
2022/23
Gulllax
28,8%
3.142
2022/23
Þorskur í norskri lögsögu
22,4%
1.159
2022
Þorskur í rússneskri lögsögu
28,5%
0
2022
Aðrar tegundir innan kvóta
1.094
2022/23
43.305
Uppsjávarfiskur
Loðna*
12,2%
0
12,2%
Íslensk sumargotssíld
11,1%
6.952
2022/23
Norsk-íslensk síld
14,1%
14.456
2022
Makríll
15,5%
18.610
2022
Kolmunni
20,9%
31.482
2022
71.500

*Loðna - upphafsúthlutun liggur ekki fyrir

Skipafloti

ship

AKUREY AK 10

Ísfisktogarar

ship

VIÐEY RE 50

Ísfisktogarar

ship

HELGA MARÍA RE 1

Ísfisktogarar

ship

ÖRFIRISEY RE 4

Frystiskip

ship

VIGRI RE 071

Frystiskip

ship

VENUS NS 150

Uppsjávarskip

ship

VÍKINGUR AK 100

Uppsjávarskip

ship

SVANUR RE 45

Uppsjávarskip

ship

Kristján HF-100

Línubátur

ship

Sólborg RE-27

Frystiskip

ship

Þerney RE-3

Frystiskip