Veiðar

Það besta frá hafinu umhverfis Ísland

Hafið umhverfis Ísland er hreint og íslenskar sjávarafurðir eru heilnæmar og næringarríkar.

Skrunaðu

Það besta frá hafinu umhverfis Ísland

Óspillt haf

Niðurstöður rannsókna sýna að hafið umhverfis Ísland er hreint og íslenskar sjávarafurðir eru heilnæmar og næringarríkar. Velferð Íslendinga hefur byggst á skynsamlegri nýtingu auðlindarinnar. Vöktun Norður-Atlantshafsins og Norður-Íshafsins byggist á fjölþjóðlegum samningum og rannsóknum vísindamanna auk þess sem lögð er áhersla á séríslensk rannsóknarverkefni á hafinu umhverfis landið.

Brim leggur sitt af mörkum með góðri umgengni um þá auðlind sem hafið umhverfis Ísland er. Mikilvægt er að skila vistkerfi sjávar í jafngóðu eða betra ástandi til komandi kynslóða. Á því byggist framtíð fyrirtækisins.

Ábyrg fiskveiðistjórnun

Fiskveiðistjórnun á Íslandsmiðum byggist á lögum um stjórn fiskveiða nr. 38/1990 og Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þau grundvallast á aflamarkskerfi í þeim tegundum sem veiðar eru takmarkaðar á.

Stjórnvöld, í samráði við hagsmunaaðila, vinna ötullega að því að tryggja sjálfbæra nýtingu á auðlindinni. Ákvarðanir eru ávallt teknar á vísindalegum forsendum og er þar byggt á starfi Hafrannsóknastofnunar.

Fiskverndun á Íslandsmiðum er byggð á þremur grundvallaraðferðum:

Aflareglu sem er þróuð fyrir hvern nytjastofn. Í því felst að ákvarðað er hversu stórt hlutfall er veitt af veiðistofni ár hvert.

Reglum varðandi útbúnað veiðarfæra. Áhersla er lögð á kjörhæfni veiðarfæra sem þýðir að reynt er að veiða einungis þær tegundir og þá stærð af fiski sem leitað er eftir.

Með verndun og lokun ákveðinna svæða. Í þessu felst að ákveðin veiðarfæri eru bönnuð á tilteknum svæðum eða þá að svæði eru algjörlega lokuð fyrir veiðum. Þetta er gert til að vernda t.d. hrygningarfisk og ungvið.

Skipategundir

Ísfisktogarar

Ísfisktogarar

Brim gerir út þrjá ísfisktogara og sjá þeir botnfiskvinnslu félagsins fyrir afla til vinnslu. Þeir eru vel tækjum búnir og veiða botnfisk, aðallega þorsk, karfa og ufsa. Lögð er áhersla á góða meðhöndlun og kælingu aflans. Þannig fá vinnslurnar úrvals afla sem svo skilar sér í afurðum af bestu gæðum til viðskiptavina.

Uppsjávarskipin

Uppsjávarskipin

Brim gerir út þrjú uppsjávarskip og sjá þau uppsjávarvinnslum félagsins fyrir afla. Skipin eru sérhæfð í að veiða uppsjávarfisk: makríl, síld, loðnu og kolmunna. Aflanum er dælt í öfluga sjókælitanka. Við löndun er síðan dælt úr tönkunum í landvinnsluna sem vinnur aflann jafnóðum. Þessi aðferð tryggir ferskt og gott hráefni sem skilar sér í afurðum af bestu gæðum.

Frystitogarar

Frystitogarar

Brim gerir út tvo vel útbúna frystitogara sem veiða grálúðu, karfa, þorsk, ýsu, ufsa, gulllax og makríl auk ýmissa annarra fisktegunda. Aflinn er stærðarflokkaður og ýmist flakaður eða frystur heill um leið og hann kemur um borð. Afraksturinn er framúrskarandi fiskur úr hreinu og ómenguðu hafi.

Aflaheimildir

Yfirlit á árinu 2021


Botnfiskur

51.697 tonn

Uppsjávarfiskur

84.235 tonn

FisktegundHlutdeildÚthlutun 2020/21 (TONN)
Botnfiskur
Þorskur7.9%13797
Ýsa9%2944
Ufsi20%12440
Gullkarfi28.8%2164
Grálúða12.6%1644
Gulllax28.8%2522
Þorskur í norskri lögsögu22.4%727Úthlutun 2021
Þorskur í rússneskri lögsögu28.5%1154Úthlutun 2021
Aðrar tegundir%1086
38478
Uppsjávarfiskur
Markríll15.5%18566Úthlutun 2021
Íslensk sumargotssíld11.1%7588Úthlutun 2021
Loðna12.2%112856Úthlutun 2021
Norsk-íslensk síld14.1%15722Úthlutun 2021
Kolmunni20.9%38448Úthlutun 2021
193180

Skipafloti

ship

AKUREY AK 10

Ísfisktogarar

ship

VIÐEY RE 50

Ísfisktogarar

ship

HELGA MARÍA RE 1

Ísfisktogarar

ship

ÖRFIRISEY RE 4

Frystiskip

ship

VIGRI RE 071

Frystiskip

ship

VENUS NS 150

Uppsjávarskip

ship

VÍKINGUR AK 100

Uppsjávarskip

ship

SVANUR RE 45

Uppsjávarskip

ship

Kristján HF-100

Línubátur