Ómengað haf

Niðurstöður rannsókna sýna að hafið umhverfis Ísland er hreint og íslenskar sjávarafurðir eru heilnæmar og næringarríkar. Velferð Íslendinga hefur alltaf byggst á skynsamlegri nýtingu  auðlindarinnar. Vöktun Norður-Atlantshafsins og Norður-Íshafsins byggist á fjölþjóðlegum samningum og rannsóknum vísindamanna auk þess sem lögð er áhersla á séríslensk rannsóknarverkefni á hafinu umhverfis landið.

Brim leggur sitt af mörkum með góðri umgengni um þá auðlind sem hafið umhverfis Ísland er. Mikilvægt er að skila vistkerfi sjávar í jafngóðu eða betra ástandi til komandi kynslóða. Á því byggist framtíð fyrirtækisins.

 

 


 

Ábyrgar fiskveiðar

Fiskveiðistjórnun á Íslandsmiðum byggist á lögum um stjórn fiskveiða nr. 38/1990. Þau grundvallast á aflamarkskerfi í þeim tegundum sem veiðar eru takmarkaðar á.
Stjórnvöld, í samráði við hagsmunaaðila, vinna ötullega að því að tryggja sjálfbæra nýtingu á auðlindinni. Ákvarðanir eru ávallt teknar á vísindalegum forsendum og er þar byggt á starfi Hafrannsóknastofnunar.
Fiskverndun á Íslandsmiðum er byggð á þremur grundvallaraðferðum:

  • Aflareglu sem er þróuð fyrir hvern nytjastofn. Í því felst að ákvarðað er hversu stórt hlutfall er veitt af veiðistofni ár hvert.
  • Reglum varðandi útbúnað veiðarfæra. Áhersla er lögð á kjörhæfni veiðarfæra sem þýðir að reynt er að veiða einungis þær tegundir og þá stærð af fiski sem leitað er eftir.
  • Með verndun og lokun ákveðinna svæða. Í þessu felst að ákveðin veiðarfæri eru bönnuð á tilteknum svæðum eða þá að svæði eru algjörlega lokuð fyrir veiðum. Þetta er gert til að vernda t.d. hrygningarfisk og ungvið.

Aflaheimildir

 
FISKTEGUND   
HLUTDEILD
 ÚTHLUTUN 2018/19 (tonn)
         
  Botnfiskur      
 
Þorskur 7,2% 15.082
  Ýsa 8,2% 3.712
     Ufsi 20,0% 13.258
     Gullkarfi 28,4% 11.860
     Djúpkarfi 28,8% 3.677
     Grálúða 12,6% 1.452
     Gulllax 28,8% 2.074
     Úthafskarfi  35,7%
582
Úthlutun 2018
     Þorskur í norskri lögsögu 22,4% 1.186
  *Þorskur í rússneskri lögsögu 28,5% 1.009 Úthlutun 2018
  Aðrar tegundir 
1.384  
      55.276 
         
  Uppsjávarfiskur      
   Íslensk sumargotssíld 11,1%  3.696   
   Loðna  18,0% 31.633 Úthlutun 2018 
   Norsk- íslensk síld  14,1% 13.648
   Kolmunni  20,9% 47.456   
   Makríll   16.470  Úthlutun 2018
      112.903   


 

Um flotann

Ísfisktogararnir

Brim gerir út fjóra ísfisktogara og sjá þeir báðum botnfiskvinnslum félagsins fyrir afla til vinnslu. Þeir eru vel tækjum búnir og veiða botnfisk, aðallega karfa, ufsa og þorsk. Lögð er áhersla á góða meðhöndlun og kælingu aflans. Þannig fá vinnslurnar úrvals afla sem svo skilar sér í afurðum af bestu gæðum til viðskiptavina. 

Uppsjávarskipin

Brim gerir út tvö uppsjávarskip og sjá þau uppsjávarvinnslum félagsins á Vopnafirði og á Akranesi fyrir afla. Skipin eru sérhæfð í að veiða uppsjávarfisk: makríl, síld, loðnu og kolmunna. Aflanum er dælt í öfluga sjókælitanka. Við löndun er síðan dælt úr tönkunum í landvinnsluna sem vinnur aflann jafnóðum. Þessi aðferð tryggir ferskt og gott hráefni sem skilar sér í afurðum af bestu gæðum.

Frystitogararnir

Brim gerir út tvo vel útbúna frystitogara sem veiða grálúðu, karfa, þorsk, ýsu, ufsa, gulllax og makríl auk ýmissa annarra fisktegunda. Aflinn er stærðarflokkaður og ýmist flakaður eða frystur heill um leið og hann kemur um borð. Afraksturinn er framúrskarandi fiskur úr hreinu og ómenguðu hafi.