Ómengað haf

Niðurstöður rannsókna sýna að hafið umhverfis Ísland er hreint og íslenskar sjávarafurðir eru heilnæmar og næringarríkar. Velferð Íslendinga hefur alltaf byggst á skynsamlegri nýtingu  auðlindarinnar. Vöktun Norður-Atlantshafsins og Norður-Íshafsins byggist á fjölþjóðlegum samningum og rannsóknum vísindamanna auk þess sem lögð er áhersla á séríslensk rannsóknarverkefni á hafinu umhverfis landið.

Brim leggur sitt af mörkum með góðri umgengni um þá auðlind sem hafið umhverfis Ísland er. Mikilvægt er að skila vistkerfi sjávar í jafngóðu eða betra ástandi til komandi kynslóða. Á því byggist framtíð fyrirtækisins.

 

 


 

Ábyrgar fiskveiðar

Fiskveiðistjórnun á Íslandsmiðum byggist á lögum um stjórn fiskveiða nr. 38/1990. Þau grundvallast á aflamarkskerfi í þeim tegundum sem veiðar eru takmarkaðar á.
Stjórnvöld, í samráði við hagsmunaaðila, vinna ötullega að því að tryggja sjálfbæra nýtingu á auðlindinni. Ákvarðanir eru ávallt teknar á vísindalegum forsendum og er þar byggt á starfi Hafrannsóknastofnunar.
Fiskverndun á Íslandsmiðum er byggð á þremur grundvallaraðferðum:

  • Aflareglu sem er þróuð fyrir hvern nytjastofn. Í því felst að ákvarðað er hversu stórt hlutfall er veitt af veiðistofni ár hvert.
  • Reglum varðandi útbúnað veiðarfæra. Áhersla er lögð á kjörhæfni veiðarfæra sem þýðir að reynt er að veiða einungis þær tegundir og þá stærð af fiski sem leitað er eftir.
  • Með verndun og lokun ákveðinna svæða. Í þessu felst að ákveðin veiðarfæri eru bönnuð á tilteknum svæðum eða þá að svæði eru algjörlega lokuð fyrir veiðum. Þetta er gert til að vernda t.d. hrygningarfisk og ungvið.

Aflaheimildir


 
FISKTEGUND   
HLUTDEILD
 ÚTHLUTUN 2020/21 (tonn)


     
 Botnfiskur   
 
Þorskur8,2%16.645
 Ýsa9,3%3.290
    Ufsi20,3%    12.663
    Gullkarfi28,4%9.262
    Djúpkarfi28,8%3.382
    Grálúða12,6%    1.452
    Gulllax28,8%2.381

    Þorskur í norskri lögsögu22,4%573Úthlutun 2020
 Þorskur í rússneskri lögsögu28,5%958Úthlutun 2020
 Aðrar tegundir 
1.091  
   51.697 
     
 Uppsjávarfiskur   
 Markríll14,6%20.157Úthlutun 2020 
 Íslensk sumargotssíld   11,1% 3.718Úthlutun 2020
 Loðna    18%0Úthlutun 2020
 Norsk-íslensk síld    14,1%12.186Úthlutun 2020
 Kolmunni 20,9%48.154Úthlutun 2020
   84.235 


 

Um flotann

Ísfisktogararnir

Brim gerir út þrjá ísfisktogara og sjá þeir báðum botnfiskvinnslum félagsins fyrir afla til vinnslu. Þeir eru vel tækjum búnir og veiða botnfisk, aðallega karfa, ufsa og þorsk. Lögð er áhersla á góða meðhöndlun og kælingu aflans. Þannig fá vinnslurnar úrvals afla sem svo skilar sér í afurðum af bestu gæðum til viðskiptavina. 

Uppsjávarskipin

Brim gerir út þrjú uppsjávarskip og sjá þau uppsjávarvinnslum félagsins á Vopnafirði og á Akranesi fyrir afla. Skipin eru sérhæfð í að veiða uppsjávarfisk: makríl, síld, loðnu og kolmunna. Aflanum er dælt í öfluga sjókælitanka. Við löndun er síðan dælt úr tönkunum í landvinnsluna sem vinnur aflann jafnóðum. Þessi aðferð tryggir ferskt og gott hráefni sem skilar sér í afurðum af bestu gæðum.

Frystitogararnir

Brim gerir út tvo vel útbúna frystitogara sem veiða grálúðu, karfa, þorsk, ýsu, ufsa, gulllax og makríl auk ýmissa annarra fisktegunda. Aflinn er stærðarflokkaður og ýmist flakaður eða frystur heill um leið og hann kemur um borð. Afraksturinn er framúrskarandi fiskur úr hreinu og ómenguðu hafi.