FréttirSkrá á póstlista

31.03.2020

Niðurstöður aðalfundar 31. mars 2020

Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins.

Fundurinn samþykkti eftirfarandi tillögur:

Tillaga stjórnar um greiðslu arðs.

Samþykkt að á árinu 2020 verði vegna rekstrarársins 2019 greiddar 1,0 kr. á hlut í arð til hluthafa, eða 1.899 millj. kr. (um 14,0 millj. evra á lokagengi ársins 2019), eða 2,6% af markaðsvirði hlutafjár í lok árs 2019. Arðurinn verði greiddur 30. apríl 2020. Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 31. mars 2020 og arðleysisdagur því 1. apríl 2020. Arðsréttindadagur er 2. apríl 2020. Arður greiðist þeim sem skráðir eru í hlutaskrá félagsins í lok arðsréttindadags.“

Meðfylgjandi tillaga að starfskjarastefnu var samþykkt

Sjá viðhengi

Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.

Samþykkt að þóknun næsta árs til stjórnarmanna verði 300.000 kr. á mánuði, varaformaður fái einn og hálfan hlut og formaður tvöfaldan hlut.

Kosning stjórnar félagsins.

Í stjórn voru kjörin: Anna G. Sverrisdóttir, Guðmundur Kristjánsson, Kristján Þ. Davíðsson, Kristrún Heimisdóttir og Magnús Gústafsson.

Á fyrsta stjórnarfundi nýrrar stjórnar skipti stjórnin með sér verkum og skipaði í nefndir:

Formarður stjórnar er Kristján Þ. Davíðsson og varaformaður stjórnar Anna G. Sverrisdóttir.

Endurskoðunarnefnd:
Gunnar Ásgeirsson formaður, Anna G. Sverrisdóttir og Kristrún Heimisdóttir

Starfskjaranefnd:
Magnús Gústafsson formaður, Kristján Þ. Davíðsson og Kristrún Heimisdóttir

Kosning endurskoðenda.

Samþykkt að endurkoðandi félagsins fyrir árið 2020 verði Deloitte ehf.

Eftirfarandi tillaga um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum var samþykkt

Aðalfundur veitir stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu. Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkast við að samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma. Kaupgengi má eigi vera hærra en í síðustu óháðu viðskiptum eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboð í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem hærra er. Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin bréfum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar.

Kynning á skýrslu stjórnar um kosti og galla tilnefninarnefnda skv. samþykkt síðasta aðalfundar

Niðurstaða stjórnarinnar var að halda áfram að vega og meta kosti og galla tilnefningarnefnda sem og að fylgjast með framkvæmdinni hjá öðrum skráðum félögum. Því taldi stjórn ekki rétt á þessum tímapunkti að leggja til við hluthafafund að koma á fót tilnefningarnefnd

Tillaga vegna samþykktar á hluthafafundi 12. desember 2019.

Samþykkt að fela stjórn félagins að kanna nánar þær leiðir sem nefndar eru í niðurstöðu hluthafafundar félagsins frá 12. desember 2019 og að þeirri athugun lokinni, að leggja fram tillögur fyrir hluthafafund félagsins um þær.

Viðhengi

Nýjustu fréttir

Allar fréttir