FréttirSkrá á póstlista

29.05.2019

Uppgjör HB Granda hf. á fyrsta ársfjórðungi 2019

  • Rekstrartekjur samstæðunnar voru 58,0 m€
  • EBITDA var 9,7 m€ (16,7%)
  • Hagnaður tímabilsins var 3,9 m€
  • Handbært fé frá rekstri nam 22,2 m€

Rekstur fyrstu þriggja mánaða ársins 2019

Rekstrartekjur HB Granda hf. á fyrsta ársfjórðungi ársins 2019 námu 58,0 m€, samanborið við 50,2 m€ árið áður. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) var 9,7 m€ eða 16,7% af rekstrartekjum, en var 7,8 m€ eða 15,5% árið áður. Áhrif fjáreignatekna og fjármagnsgjalda voru neikvæð um 0,7 m€, en voru neikvæð um 1,3 m€ á sama tíma árið áður. Áhrif hlutdeildarfélaga voru jákvæð um 0,05 m€, en voru jákvæð um 1,4 m€ árið áður. Hagnaður fyrir tekjuskatt var 5,0 m€ og hagnaður tímabilsins var 3,9 m€.

Efnahagur

Heildareignir félagsins námu 656,8 m€ í lok mars 2019. Þar af voru fastafjármunir 554,5 m€ og veltufjármunir 102,3 m€. Eigið fé nam 270,4 m€, eiginfjárhlutfall í lok mars var 41,2%, en var 41,9% í lok árs 2018. Heildarskuldir félagsins voru í marslok 386,4 m€.

Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri nam 22,2 m€ á tímabilinu, en nam 9,9 m€ á sama tíma fyrra árs. Fjárfestingarhreyfingar voru jákvæðar um 6,2 m€. Fjármögnunarhreyfingar voru neikvæðar um 22,3 m€. Handbært fé hækkaði því um 6,1 m€ á tímabilinu og var í lok mars 44,4 m€.

Meginniðurstöður færðar til íslenskra króna

Séu niðurstöður rekstrarreiknings reiknaðar til íslenskra króna á meðalgengi fyrsta ársfjórðungs 2019 (1 evra = 135,78 kr) verða tekjur 7,9 milljarðar króna, EBITDA 1,3 milljarður og hagnaður 0,5 milljarðar. Séu niðurstöður efnahagsreiknings reiknaðar til íslenskra króna á gengi 31. mars 2019 (1 evra = 137,12 kr) verða eignir samtals 90,1 milljarðar króna, skuldir 53,0 milljarðar og eigið fé 37,1 milljarðar.

Skipastóll og afli

Í febrúar var Helgu Maríu lagt, og eru nú átta skip í flota samstæðunnar.

Á fyrsta ársfjórðungi ársins 2019 var afli skipa félagsins 13,0 þúsund tonn af botnfiski og 14,8 þúsund tonn af uppsjávarfiski.

Guðmundur Kristjánsson, forstjóri HB Granda hf.:
„Afkoman á ársfjórðungnum var ekki viðunandi fyrir eins stórt félag og HB Granda. EBITDA hækkaði í 9,7 milljónir evra úr 7,8 milljónum fyrir sama tímabil í fyrra, sem er gott, en hafa þarf í huga að efnahagsreikningurinn er umtalsvert stærri núna en þá. Það skiptir miklu að hafa augastað á þeim fjármunum sem liggja undir við að búa til rekstrarhagnað. Vissulega var það áfall fyrir okkur að ekki voru heimilaðar loðnuveiðar í vetur en við eigum samt að geta gert betur og að því stefnum við.“

Kynningarfundur þann 31. maí 2019

Opinn kynningarfundur um afkomu félagsins á fyrsta ársfjórðungi verður haldinn föstudaginn 31. maí klukkan 8:30 í höfuðstöðvum félagsins að Norðurgarði 1. Guðmundur Kristjánsson forstjóri mun kynna uppgjörið og svara spurningum.

HB Grandi Árshlutareikn 31.03.2019.pdf

Afkoma HB Granda hf 1Q2019.pdf 

 

Nýjustu fréttir

31.12.2019

Gleðilegt ár

24.12.2019

Gleðileg jól

Allar fréttir