FréttirSkrá á póstlista

26.04.2018

Endanleg dagskrá og tillögur fyrir aðalfund HB Granda hf. 4. maí 2018

Aðalfundur HB Granda hf. verður haldinn föstudaginn 4. maí 2018 í matsal félagsins að Norðurgarði 1, 101 Reykjavík og hefst hann klukkan 17:00. Fundurinn fer fram á íslensku.

Dagskrá

  1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina síðastliðið ár.

  2. Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til staðfestingar

  3. Tillaga stjórnar um greiðslu arðs.

  4. Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu.

  5. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.

  6. Kosning stjórnar félagsins.

  7. Kosning endurskoðenda.

  8. Önnur mál, löglega upp borin.

 Atkvæðaseðlar og fundargögn verða afhent á fundarstað frá kl. 16:30

Tillögur

Tillaga um greiðslu arðs

Stjórn félagsins leggur til að á árinu 2018 verði vegna rekstrarársins 2017 greiddar 0,7 kr. á hlut í arð til hluthafa, eða 1.270 millj. kr. (um 10,2 millj. evra á lokagengi ársins 2017), eða 2,0% af markaðsvirði hlutafjár í lok árs 2017.  Arðurinn verði greiddur 31. maí 2018.  Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 4. maí 2018 og arðleysisdagur því  7. maí 2018.

Arðsréttindadagur er 8. maí 2018.  Arður greiðist þeim sem skráðir eru í hlutaskrá félagsins í lok arðsréttindadags.

Tillaga félagsstjórnar að starfskjarastefnu

Sjá í viðhengi

Tillaga um þóknun til stjórnarmanna

Þóknun næsta árs til stjórnarmanna verði 285.000 kr. á mánuði, varaformaður fái einn og hálfan hlut og formaður tvöfaldan hlut.

Kosning endurskoðanda

Stjórn félagsins leggur til að Deloitte ehf. verði kjörinn endurskoðandi félagsins.       

Framboð til stjórnar

Þeim sem hyggjast gefa kost á sér til stjórnarframboðs skulu tilkynna skriflega, minnst fimm dögum fyrir hluthafafund, um framboð til stjórnar. Framboðum skal skila á skrifstofu HB Granda, Norðurgarði 1 eða á netfangið adalfundur@hbgrandi.is.

Tilkynnt verður um framkomin framboð tveimur dögum fyrir aðalfundinn.

Aðrar upplýsingar

Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé.  Eigin bréf félagsins njóta ekki atkvæðisréttar.

Heildarhlutafé félagsins nemur kr. 1.822.228.000 og fylgir eitt atkvæði hverjum hlut. Eigin bréf félagins eru kr. 8.569.277 og virkt hlutafé félagins því 1.813.658.723.

Atkvæðaseðlar og fundargögn verða afhent á fundarstað frá klukkan 16:30.

Hluthafar sem ekki eiga kost á að sækja fundinn, geta:

a) veitt öðrum skriflegt umboð

b) greitt atkvæði skriflega

Þeim hluthöfum sem hyggjast nýta sér annan hvorn þessara kosta er bent á að kynna sér á heimasíðu félagsins hvernig þeir skuli bera sig að.  Þar er að finna leiðbeiningar um skráningu og form skjala og hvernig þeim skuli skilað til félagsins.

Dagskrá og öll skjöl sem lögð verða fyrir aðalfundinn, þ.m.t. ársreikningur félagsins og tillögur eru hluthöfum tiltæk á íslensku, á heimasíðu félagsins og á skrifstofu félagsins á venjulegum skrifstofutíma.

Allar nánari upplýsingar um aðalfundinn má finna á vefsíðu félagsins www.hbgrandi.is

 

Stjórn HB Granda hf.

 Tillaga félagsstjórnar að starfskjarastefnu 2018.pdf

Nýjustu fréttir

Allar fréttir