FréttirSkrá á póstlista

31.08.2016

Uppgjör HB Granda hf. á öðrum ársfjórðungi 2016

  • Rekstrartekjur samstæðunnar á öðrum árfjórðungi voru 51,3 m€ og 95,2 m€ á fyrri árshelmingi (2F 2015: 57,1 m€, 1H 2015: 110,4 m€)
  • EBITDA nam 8,6 m€ á öðrum ársfjórðungi og 21,0 m€ á fyrri árshelmingi (2F 2015: 9,9 m€, 1H 2015: 31,3 m€)
  • Hagnaður á öðrum ársfjórðungi var 6,9 m€ og á fyrri árshelmingi 12,5 m€ (2F 2015: 8,2 m€, 1H 2015: 22,0 m€)
  • Handbært fé frá rekstri nam 7,1 m€ á fyrri árshelmingi (1H 2015: 18,2 m€)

Rekstur fyrstu sex mánaða ársins 2016
Rekstrartekjur HB Granda hf. á fyrri helmingi ársins 2016 námu 95,2 m€, samanborið við 110,4 m€ árið áður.  Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) var 21,0 m€ eða 22,0% af rekstrartekjum, en var 31,3 m€ eða 28,3% árið áður.  Áhrif fjáreignatekna og fjármagnsgjalda voru neikvæð um 0,7 m€, en voru neikvæð um 0,02 m€ á sama tíma árið áður.  Áhrif hlutdeildarfélags voru jákvæð um 1,8 m€, en voru neikvæð um 3,0 m€ árið áður.  Hagnaður fyrir tekjuskatt var 14,6 m€ og hagnaður tímabilsins var 12,5 m€.  


Efnahagur
Heildareignir félagsins námu 411,1 m€ í lok júní 2016. Þar af voru fastafjármunir 325,7 m€ og veltufjármunir 85,4 m€.  Eigið fé nam 235,6 m€, eiginfjárhlutfall í lok júní var 57,3%, en var 62,2% í lok árs 2015. Heildarskuldir félagsins voru í júnílok 175,5 m€

Sjóðstreymi
Handbært fé frá rekstri nam 7,1 m€ á tímabilinu, en nam 18,2 m€ á sama tíma fyrra árs.  Nettó fjárfesting í rekstrarfjármunum nam 6,9 m€.  Fjármögnunarhreyfingar voru neikvæðar um 0,3 m€.  Handbært fé lækkaði því um 0,02 m€ á tímabilinu og var í lok júní 11,2 m€.

Meginniðurstöður færðar til íslenskra króna
Séu niðurstöður rekstrarreiknings reiknaðar til íslenskra króna á meðalgengi fyrri árshelming 2016 (1 evra = 141,18 kr) verða tekjur 13,4 milljarðar króna, EBITDA 3,0 milljarður og hagnaður 1,8 milljarðar.  Séu niðurstöður efnahagsreiknings reiknaðar til íslenskra króna á gengi 30. júní 2016 (1 evra = 136,37 kr) verða eignir samtals 56,0 milljarðar króna, skuldir 23,9 milljarðar og eigið fé 32,1 milljarðar.

Skipastóll og afli
Skipafloti félagsins var óbreyttur frá áramótum.
Á fyrri árshelmingi ársins 2016 var afli skipa félagsins 25 þúsund tonn af botnfiski og 51 þúsund tonn af uppsjávarfiski.

Kynningarfundur þann 1. september 2016
Opinn kynningarfundur um afkomu félagsins á öðrum ársfjórðungi verður haldinn fimmtudaginn 1. september klukkan 8:30 í höfuðstöðvum félagsins að Norðurgarði 1. Vilhjálmur Vilhjálmsson forstjóri mun kynna uppgjörið og svara spurningum.

HB Grandi Arshlutareikn 30.06.2016.pdf
Afkoma HB Granda hf 2Q2016.pdf

Nýjustu fréttir

31.12.2019

Gleðilegt ár

24.12.2019

Gleðileg jól

Allar fréttir