FréttirSkrá á póstlista

25.05.2016

Uppgjör HB Granda hf. á fyrsta ársfjórðungi 2016

Rekstrartekjur samstæðunnar voru 44,0 m€
·   EBITDA var 12,4 m€ (28,2%)
·   Hagnaður tímabilsins var 5,6 m€
·   Handbært fé frá rekstri nam 6,2 m€

Rekstur fyrstu þriggja mánaða ársins 2016

Rekstrartekjur HB Granda hf. á fyrsta ársfjórðungi ársins 2016 námu 44,0 m€, samanborið við 53,3 m€ árið áður.  Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) var 12,4 m€ eða 28,2% af rekstrartekjum, en var 21,4 m€ eða 40,1% árið áður.  Lækkun tekna og EBITDA skýrist af lélegri loðnuvertíð, en móttekinn loðnuafli til vinnslu nam  17,9 þús. tonn, samanborið við 67,9 þús. tonn árið áður. Áhrif fjáreignatekna og fjármagnsgjalda voru neikvæð um 0,3 m€, en voru jákvæð um 0,5 m€ á sama tíma árið áður.  Áhrif hlutdeildarfélaga voru neikvæð um 1,2 m€, en voru neikvæð um 1,0 m€ árið áður.  Hagnaður fyrir tekjuskatt var 7,2 m€ og hagnaður tímabilsins var 5,6 m€.  

Efnahagur

Heildareignir félagsins námu 410,6 m€ í lok mars 2016. Þar af voru fastafjármunir 322,0 m€ og veltufjármunir 88,6 m€.  Eigið fé nam 251,2 m€, eiginfjárhlutfall í lok mars var 61,2%, en var 62,2% í lok árs 2015. Heildarskuldir félagsins voru í marslok 159,4 m€.

Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri nam 6,2 m€ á tímabilinu, en nam 6,9 m€ á sama tíma fyrra árs.  Nettó fjárfesting í rekstrarfjármunum nam 2,9 m€ og fjárfesting vegna nýrra skipa nam 4,9 m€.  Fjármögnunarhreyfingar voru jákvæðar um 3,6 m€.  Handbært fé hækkaði því um 2,0 m€ á tímabilinu og var í lok mars 13,3 m€.

Meginniðurstöður færðar til íslenskra króna

Séu niðurstöður rekstrarreiknings reiknaðar til íslenskra króna á meðalgengi fyrsta ársfjórðungs 2016 (1 evra = 141,2 kr) verða tekjur 6,2 milljarðar króna, EBITDA 1,8 milljarður og hagnaður 0,8 milljarðar.  Séu niðurstöður efnahagsreiknings reiknaðar til íslenskra króna á gengi 31. mars 2016 (1 evra = 140,2 kr) verða eignir samtals 57,5 milljarðar króna, skuldir 22,3 milljarðar og eigið fé 35,2 milljarðar.

Skipastóll og afli

Skipafloti félagsins var óbreyttur frá áramótum.

Á fyrsta ársfjórðungi ársins 2016 var afli skipa félagsins 13,0 þúsund tonn af botnfiski og 29,6 þúsund tonn af uppsjávarfiski.

Kynningarfundur þann 26. maí 2016

Opinn kynningarfundur um afkomu félagsins á fyrsta ársfjórðungi verður haldinn fimmtudaginn 26. maí klukkan 8:30 í höfuðstöðvum félagsins að Norðurgarði 1. Vilhjálmur Vilhjálmsson forstjóri mun kynna uppgjörið og svara spurningum.

Frekari skýringar

Afkoma loðnuveiða og vinnslu hefur veruleg áhrif á rekstur HB Granda hf. og þá sér í lagi fyrsta ársfjórðung hvers árs. Miklar sveiflur hafa verið bæði í aflamarki á loðnu og verði afurða á undanförnum árum, samanber neðangreint yfirlit yfir afkomu á fyrsta ársfjórðungi hvers árs. 

F1 2016 F1 2015 F1 2014 F1 2013
Loðnuafli til vinnslu (tonn) 17.907 67.900 23.937 80.651
EBITDA 12.401 21.390 9.677 16.626
Hagnaður tímabilsins 5.625 13.804 5.637 10.206

Árshlutareikningur 31.03.2016.pdf
Afkoma HB Granda hf 1Q2016.pdf

Nýjustu fréttir

Allar fréttir