FréttirSkrá á póstlista

23.03.2016

Endanleg dagskrá og tillögur fyrir aðalfund HB Granda hf. 1. apríl 2016

Aðalfundur HB Granda hf. verður haldinn föstudaginn 1. apríl 2016 í matsal félagsins að Norðurgarði 1, 101 Reykjavík og hefst hann klukkan 17:00. Fundurinn fer fram á íslensku.

Dagskrá
  1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina síðastliðið ár. 

  2. Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til staðfestingar. 

  3. Tillaga stjórnar um greiðslu arðs. 

  4. Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu ásamt breytingartillögu frá Gildi lífeyrissjóði (gr. 6.1)

  5. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna. 

  6. Kosning stjórnar félagsins. 

  7. Kosning endurskoðenda. 

  8. Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum ásamt breytingartillögu frá Gildi lífeyrissjóði. 

  9. Önnur mál, löglega upp borin.

Atkvæðaseðlar og fundargögn verða afhent á fundarstað frá kl. 16:30

Tillögur stjórnar:

- Sjá breytingartillögur frá Gildi lífeyrissjóði hér

Tillaga um greiðslu arðs

Stjórn félagsins leggur til að á árinu 2016 verði vegna rekstrarársins 2015 greiddar 1,70 kr. á hlut í arð til hluthafa, eða 3.083 millj. kr. (um 21,9 millj. evra á lokagengi ársins 2015), eða 4,1% af markaðsvirði hlutafjár í lok árs 2015.  Arðurinn verði greiddur 29. apríl 2016.  Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 1. apríl 2016 og arðleysisdagur því  4. apríl 2016.

Arðsréttindadagur er 5. apríl 2016.  Arður greiðist þeim sem skráðir eru í hlutaskrá félagsins í lok arðsréttindadags.

Tillaga félagsstjórnar að starfskjarastefnu

Í samræmi við ákvæði í starfsreglum starfskjaranefndar hefur nefndin útbúið tillögu til stjórnar að starfskjarastefnu fyrir aðalfund 2016. Helstu breytingar snúa að grein 1.1. – 3.1. og 5.1.
- Sjá breytingartillögur frá Gildi lífeyrissjóði hér
- Sjá tillögu félagsstjórnar að starfskjarastefnu hér

Tillaga um þóknun til stjórnarmanna

Þóknun næsta árs til stjórnarmanna verði 240.000 kr. á mánuði og formaður fái tvöfaldan hlut.

Kosning endurskoðanda

Stjórn félagsins leggur til að Deloitte ehf. verði kjörinn endurskoðandi félagsins.       

Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum

Aðalfundur veitir stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu. Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkast við að samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma. Kaupgengi má eigi vera hærra en í síðustu óháðu viðskiptum eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboð í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem hærra er. - Sjá breytingartillögur frá Gildi lífeyrissjóði hér

Framboð til stjórnar

Þeir sem hyggjast gefa kost á sér til stjórnarframboðs skulu tilkynna skriflega, minnst fimm dögum fyrir hluthafafund, um framboð til stjórnar.Framboðum skal skila á skrifstofu HB Granda, Norðurgarði 1 eða á netfangið adalfundur2016@hbgrandi.is.

Tilkynnt verður um framkomin framboð tveimur dögum fyrir aðalfundinn.

Aðrar upplýsingar

Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé.  Eigin bréf félagsins njóta ekki atkvæðisréttar.

Heildarhlutafé félagsins nemur kr. 1.822.228.000 og fylgir eitt atkvæði hverjum hlut. Eigin bréf félagins eru kr. 8.569.277 og virkt hlutafé félagins því 1.813.658.723.

Atkvæðaseðlar og fundargögn verða afhent á fundarstað frá klukkan 16:30.

Hluthafar sem ekki eiga kost á að sækja fundinn, geta:

a) veitt öðrum skriflegt umboð

b) greitt atkvæði skriflega

Þeim hluthöfum sem hyggjast nýta sér annan hvorn þessara kosta er bent á að kynna sér á heimasíðu félagsins hvernig þeir skuli bera sig að.  Þar er að finna leiðbeiningar um skráningu og form skjala og hvernig þeim skuli skilað til félagsins.

Dagskrá og öll skjöl sem lögð verða fyrir aðalfundinn, þ.m.t. ársreikningur félagsins tillögur og breytingartillögur, eru hluthöfum tiltæk á íslensku, á skrifstofu félagsins á venjulegum skrifstofutíma og á vefsíðu félagsins www.hbgrandi.is ásamt öðrum upplýsingum er aðalfundinn varða.

Stjórn HB Granda hf.

Nýjustu fréttir

Allar fréttir