FréttirSkrá á póstlista

01.04.2015

Endanleg dagskrá og tillögur fyrir aðalfund HB Granda hf.

Endanleg dagskrá og tillögur fyrir aðalfund HB Granda hf. 10. apríl 2015 klukkan 17:00 að Norðurgarði 1, Reykjavík.

Dagskrá
1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina síðastliðið ár.

2. Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til staðfestingar.

3. Tillaga stjórnar um greiðslu arðs.

4. Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu ásamt breytingatillögu frá Gildi lífeyrissjóði (gr. 6.1)

5. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.

6. Kosning stjórnar félagsins.

7. Kosning endurskoðenda.

8. Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum ásamt breytingatillögu frá Gildi lífeyrissjóði.

9. Önnur mál.
    a) Tillaga frá Gildi lífeyrissjóði um breytingu á gr. 11.1. samþykkta félagsins

Tillögur stjórnar:
(Sjá tillögur frá Gildi lífeyrissjóði hér: www.hbgrandi.is/adalfundur)

Tillaga um greiðslu arðs
Aðalfundur HB Granda hf. haldinn 10. apríl 2015 samþykkir að greidd verði 1,50 kr. á hlut í arð vegna ársins 2014, alls að fjárhæð 2.720.488.085 kr. Arðurinn verður greiddur 30. apríl 2015. Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 10. apríl 2015 og arðleysisdagur því 13.apríl 2015.

Arðsréttindadagur er 14. apríl 2015 (arður greiðist þeim sem skráðir eru í hlutaskrá að loknu uppgjöri verðbréfaskráningar Íslands fyrir kl. 12:00 þann 14. apríl 2015)

Tillaga félagsstjórnar að starfskjarastefnu
Stjórn félagsins leggur til að starfskjarastefna frá fyrra ári verði óbreytt (sjá starfskjarastefnu á www.hbgrandi.is/adalfundur)

Tillaga um þóknun til stjórnarmanna
Þóknun næsta árs til stjórnarmanna verði 200.000 kr. á mánuði og formaður fái tvöfaldan hlut.

Kosning endurskoðanda
Stjórn félagsins leggur til að Deloitte ehf. verði kjörinn endurskoðandi félagsins.

Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum
Aðalfundur veitir stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu. Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkast við að samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma. Kaupgengi skal miða við síðasta skráða dagslokagengi á markaði áður en kaupsamningur er gerður.

Framboð til stjórnar
Þeir sem hyggjast gefa kost á sér til stjórnarframboðs skulu tilkynna skriflega, minnst fimm dögum fyrir hluthafafund, um framboð til stjórnar. Framboðum skal skila á skrifstofu HB Granda, Norðurgarði 1 eða á netfangið adalfundur2015@hbgrandi.is.

Tilkynnt verður um framkomin framboð tveimur dögum fyrir aðalfundinn.

Aðrar upplýsingar
Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé. Eigin bréf félagsins njóta ekki atkvæðisréttar.

Heildarhlutafé félagsins nemur kr. 1.822.228.000 og fylgir eitt atkvæði hverjum hlut. Eigin bréf félagins eru kr. 8.569.277 og virkt hlutafé félagins því 1.813.658.723.

Atkvæðaseðlar og fundargögn verða afhent á fundarstað frá klukkan 16:30.

Hluthafar sem ekki eiga kost á að sækja fundinn, geta:

a) veitt öðrum skriflegt umboð

b) greitt atkvæði skriflega

Þeim hluthöfum sem hyggjast nýta sér annan hvorn þessara kosta er bent á að kynna sér á heimasíðu félagsins hvernig þeir skuli bera sig að. Þar er að finna leiðbeiningar um skráningu og form skjala og hvernig þeim skuli skilað til félagsins.

Dagskrá og öll skjöl sem lögð verða fyrir aðalfundinn, þ.m.t. ársreikningur félagsins tillögur og breytingatillögur, eru hluthöfum tiltæk á skrifstofu félagsins á venjulegum skrifstofutíma og á vefsíðu félagsinswww.hbgrandi.is/adalfundur ásamt öðrum upplýsingum er aðalfundinn varða.

Reykjavík, 01.04.2015,
Stjórn HB Granda hf.

Nýjustu fréttir

Allar fréttir