FréttirSkrá á póstlista

19.03.2015

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund HB Granda hf. 10. apríl 2015

Dagskrá

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina síðastliðið ár.
2. Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til staðfestingar.
3. Tillaga stjórnar um greiðslu arðs.
4. Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu
5. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.
6. Kosning stjórnar félagsins.
7. Kosning endurskoðenda.
8. Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum.
9. Önnur mál, löglega upp borin.

Atkvæðaseðlar og fundargögn verða afhent á fundarstað frá kl. 16:30

Tillögur

Tillaga um greiðslu arðs
Aðalfundur HB Granda hf. haldinn 10. apríl 2015 samþykkir að greidd verði 1,50 kr. á hlut í arð vegna ársins 2014, alls að fjárhæð 2.720.488.085 kr. Arðurinn verður greiddur 30. apríl 2015. Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 10. apríl 2015 og arðleysisdagur því 13.apríl 2015.
Arðsréttindadagur er 14. apríl 2015 (arður greiðist þeim sem skráðir eru í hlutaskrá að loknu uppgjöri verðbréfaskráningar Íslands fyrir kl. 12:00 þann 14. apríl 2015)

Tillaga félagsstjórnar að starfskjarastefnu

Stjórn félagsins leggur til að starfskjarastefna frá fyrra ári verði óbreytt.
(sjá starfskjarastefnu í viðhengi)

Tillaga um þóknun til stjórnarmanna

Þóknun næsta árs til stjórnarmanna verði 200.000 kr. á mánuði og formaður fái tvöfaldan hlut.

Kosning endurskoðanda
Stjórn félagsins leggur til að Deloitte ehf. verði kjörinn endurskoðandi félagsins.

Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum
Aðalfundur veitir stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu. Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkast við að samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma. Kaupgengi skal miða við síðasta skráða dagslokagengi á markaði áður en kaupsamningur er gerður.

Aðrar upplýsingar
Hluthöfum er bent á að skv. 63. gr. hlutafélagalaga skal tilkynna skriflega, minnst fimm dögum fyrir hluthafafund, um framboð til stjórnar. Framboðum skal skila á skrifstofu HB Granda, Norðurgarði 1 eða á netfangið adalfundur2015@hbgrandi.is. Tilkynnt verður um framkomin framboð tveimur dögum fyrir aðalfundinn.

Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðin mál tekin til meðferðar á hluthafafundi ef hann gerir um það skriflega eða rafræna kröfu til félagsstjórnar á netfangið adalfundur2015@hbgrandi.is með það löngum fyrirvara að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins, 10 dögum fyrir fundinn. Þannig skulu óskir hluthafa liggja fyrir eigi síðar en kl. 17:00 þriðjudaginn 31. mars 2015.

Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé. Eigin bréf félagsins njóta ekki atkvæðisréttar.

Heildarhlutafé félagsins nemur kr. 1.822.228.000 og fylgir eitt atkvæði hverjum hlut. Eigin bréf félagins eru kr. 8.569.277 og virkt hlutafé félagins því 1.813.658.723.

Atkvæðaseðlar og fundargögn verða afhent á fundarstað frá klukkan 16:30.

Hluthafar sem ekki eiga kost á að sækja fundinn, geta:

a) veitt öðrum skriflegt umboð

b) greitt atkvæði skriflega

Þeim hluthöfum sem hyggjast nýta sér annan hvorn þessara kosta er bent á að kynna sér á heimasíðu félagsins hvernig þeir skuli bera sig að. Þar er að finna leiðbeiningar um skráningu og form skjala og hvernig þeim skuli skilað til félagsins.

Dagskrá og öll skjöl sem lögð verða fyrir aðalfundinn, þ.m.t. ársreikningur félagsins og tillögur, eru hluthöfum tiltæk á heimasíðu félagsins og á skrifstofu félagsins á venjulegum skrifstofutíma. Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar viku fyrir fundinn.

Allar nánari upplýsingar um aðalfundinn má finna á vefsíðu félagsins www.hbgrandi.is

Stjórn HB Granda hf.

Nýjustu fréttir

Allar fréttir