FréttirSkrá á póstlista

07.03.2014

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund HB Granda hf. 21. mars 2014

Dagskrá

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina síðastliðið ár.

2. Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til staðfestingar.

3. Tillaga stjórnar um greiðslu arðs.

4. Tillaga félagsstjórnar að nýjum samþykktum.

5. Tillaga félagsstjórnar að starfskjarastefnu.

6. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.

7. Kosning stjórnar félagsins.

8. Kosning endurskoðenda.

9. Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum.

10. Önnur mál, löglega upp borin.

Atkvæðaseðlar og fundargögn verða afhent á fundarstað frá kl. 16:30
Tillögur

Tillaga um greiðslu arðs

Aðalfundur HB Granda hf. haldinn 21. mars 2014 samþykkir að greidd verði 1,50 kr. á hlut í arð vegna ársins 2013, alls að fjárhæð 2.720.488.085 kr. Arðurinn verður greiddur 25. apríl 2014. Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 21. mars 2014 og arðleysisdagur því 24. mars 2014.
Tillaga um þóknun til stjórnarmanna
Þóknun næsta árs til stjórnarmanna verði 150.000 kr. á mánuði og formaður fái tvöfaldan hlut.

Tillaga félagsstjórnar að nýjum samþykktum

Sjá viðhengi: Tillaga félagsstjornar að nýjum samþykktum.pdf

Tillaga félagsstjórnar að starfskjarastefnu

Sjá viðhengi: Tillaga félagsstjórnar að starfskjarastefnu.pdf

Kosning stjórnar

Framboðsfrestur rennur út fimm dögum fyrir aðalfund. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveim dögum fyrir aðalfund.

Kosning endurskoðanda

Endurskoðunarfélag: KPMG ehf.

Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum

Aðalfundur veitir stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu. Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkast við að samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma. Kaupgengi skal miða við síðasta skráða dagslokagengi á markaði áður en kaupsamningur er gerður.

Nýjustu fréttir

Allar fréttir