FréttirSkrá á póstlista

02.05.2011

HB Grandi hf. – Niðurstöður aðalfundar haldinn 29. apríl 2011.

Aðalfundur samþykkti samhljóða bæði ársreikning félagsins og skýrslu stjórnar.
Fundurinn samþykkti eftirfarandi tillögur:

Tillaga um greiðslu arðs
Aðalfundur HB Granda hf. haldinn 29. apríl 2011 samþykkir að greiddur verði 20% arður (0,20 kr. á hlut) vegna ársins 2010, alls að fjárhæð 339.606.745 kr. Arðurinn verði greiddur 13. maí 2011. Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 29. apríl 2011, þ.e. viðskipti á þeim degi koma fram í hlutaskrá félagsins á arðsréttindadeginum 4. maí 2011. Arðleysisdagur er 2. maí 2011.

Tillaga um þóknun til stjórnarmanna
Þóknun til stjórnarmanna fyrir liðið ár er kr. 800.000, formaður fái þrefaldan hlut.

Kostning endurskoðanda
Endurskoðunarfélag: KPMG ehf.

Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum
Aðalfundur veitir stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu. Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkast við að samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma. Kaupgengi hluta skal miða við síðasta skráða dagslokagengi á markaði áður en samningur er gerður.

Tillaga um breytingar á samþykktum
14.gr.
Stjórn félagsins skal kveðja til hluthafafundar, þegar hún telur þess þörf, svo og samkvæmt fundarályktun eða þegar endurskoðandi eða hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/20 hlutafjárins, krefjast þess skriflega. 14. gr. samþykkta verði að öðru leyti óbreytt

Kjör stjórnar
Sjálfkjörið var í stjórn félagsins.
Aðalmenn: Árni Vilhjálmsson, Kristján Loftsson, Halldór Teitsson, Hjörleifur Jakobsson og Iða Brá Benediktsdóttir
Varamaður: Hanna Ásgeirsdóttir

Nýjustu fréttir

Allar fréttir