FréttirSkrá á póstlista

16.12.2010

Ábyrgar þorskveiðar Íslendinga staðfestar með alþjóðlegri vottun

Í gær náðist merkur áfangi í íslenskri sjávarútvegssögu en þá var greint frá því að veiðar Íslendinga á þorski innan íslensku fiskveiðilögsögunnar hefðu fengið alþjóðlega vottun um það að veiðarnar séu í samræmi við ströngustu kröfur um ábyrga fiskveiðistjórn, sjálfbæra nýtingu og góða umgengni um auðlindir sjávar.

Frá þessu var greint á fundi með hagsmunaaðilum og fulltrúm fjölmiðla á fundi sem haldinn var í Víkinni, sjóminjasafninu í Reykjavík. Það var Peter Marshall, framkvæmdastjóri hinnar óháðu vottunarstofu Global Trust Certification á Írlandi, sem afhenti vottunarskírteinið. Við því tóku Kara og Lárus Víðisbörn, ásamt afa sínum, hinum kunna aflaskipstjóra Trausta Egilssyni á Örfirisey RE. Í máli Eggerts Benedikts Guðmundssonar, forstjóra HB Granda og formanns fagráðs sjávarútvegsins hjá Íslandsstofu sem annast kynningu verkefnisins ,,Iceland Responsible Fisheries“, kom fram að það væri við hæfi að fulltrúar æskunnar tækju við þessari viðurkenningu. Þetta væri mál allrar þjóðarinnar, ekki bara hagsmunaaðila í sjávarútvegi, fyrirtækja og stofnana.

Vottunin er afrakstur margra ára starfs sem hefur haft það að markmiði að fá alþjóðlega viðurkenningu fyrir því að íslenskar fiskveiðar séu stundaðar á ábyrgan hátt og í samræmi við sjálfbæra nýtingu fiskstofna.

Fiskifélag Íslands, sem í eru helstu samtök hagsmunaaðila í íslenskum sjávarútvegi, hafði forgöngu um að byggja upp vottunarverkefnið á Íslandi, en það byggir á alþjóðlegum staðli; leiðbeinandi reglum matvælastofnunar Sameinuðu þjóðanna (FAO) um vottun fiskveiða og siðareglum FAO um ábyrgð í fiskimálum. Írska fyrirtækið Global Trust Certification, sem hlotið hefur faggildingu samkvæmt ISO staðli, var fengið til að gera úttekt á stefnu og framkvæmd í þorskveiðum Íslendinga og hefur nú lokið þessara úttekt og gefið út vottorð sem staðfestir að þorskveiðarnar samræmist alþjóðlegum kröfum. Kristján Þórarinsson hefur leitt verkefnið fyrir hönd Fiskifélagsins.

Peter Marshall, framkvæmdastjóri Global Trust Certification sagði við afhendingu á vottunarskírteininu í Sjóminjasafninu Víkinni:

„Þessi vottun þriðja aðila sem mætir kröfum í siðareglum og leiðbeiningarreglum FAO í fiskveiðimálum sýnir að þorskveiðum Íslendinga er vel stjórnað og af ábyrgð. Ég vil óska íslenskum sjávarútvegi og hagsmunaðilum til hamingju. Ísland hefur hér rutt veginn í vottunarmálum sem fleiri þjóðir og svæði eru nú í auknum mæli að fara, m.a. Alaska og Kanada.“

Vottunin er mikilvæg fyrir íslenskan sjávarútveg sem fær nú staðfest að greinin mætir kröfum markaðarins um sjálfbæra nýtingu endurnýjanlegra auðlinda. Markmiðið með verkefninu „Iceland Responsible Fisheries“ er að efla bæði innra starf í greininni og kynningu erlendis á íslenskum sjávarafurðum. Gerður hefur verið samningur við Íslandsstofu um kynningu og markaðssetningu.

Jón Bjarnason sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sagði í ræðu sinni á þessum tímamótum:

„Þessi áfangi er mikilvægur fyrir Ísland og sýnir að okkar ábyrga fiskveiðistjórnun er að skila því sem til er ætlast. Við sjáum fram á að íslenskar sjávarafurðir eigi enn greiðari leið inn á mikilvæga markaði og að útflutningstekjur af sjávarafurðum verði áfram mikilvæg burðarstoð í okkar efnahagslífi.“

Íslenskur sjávarútvegur skilaði þjóðarbúinu 209 milljörðum í gjaldeyristekjur árið 2009 og hefur verðmæti afurðanna aukist þrátt fyrir minni afla, enda hafa fyrirtæki í sjávarútvegi sinnt nýsköpun af miklum krafti; þróað nýjar afurðir, bætt nýtingu og leitað nýrra markaða. Útflutningur á þorskafurðum er um 36% af heildarverðmæti útfluttra sjávarafurða.

Nýjustu fréttir

Allar fréttir