Botnfiskvinnsla 

BOTNFISKVINNSLA REYKJAVÍK

Í botnfiskvinnslu Brim við Norðurgarð í Reykjavík er lögð áhersla á framleiðslu flaka og flakastykkja úr karfa, ufsa og þorski. Fiskiðjuverið framleiðir bæði frystar og ferskar afurðir allan ársins hring. Ferskar afurðir eru sendar samdægurs með flugi eða kæligámum á erlenda markaði en frystu afurðirnar eru fluttar út í frystigámum eða með brettaskipum.

Aðalskrifstofur Brim eru einnig við Norðurgarð í Reykjavík. Þar er yfirstjórn botnfisk- og uppsjávarsviðs staðsett ásamt fjármála-, markaðs- og mannauðssviði.

VINNSLA Á SJÓ

Brim gerir út tvo frystitogara til botnfiskveiða sem vinna eigin afla um borð. Frystitogararnir vinna því ávallt úr nýveiddum fiski; grálúðu, karfa, þorsk, ýsu, ufsa, gulllax og makríl auk ýmissa annarra fisktegunda. 

Frysting Uppsjávarfisks

Uppsjávarfrysting á Vopnafirði

Brim rekur afkastamikið fiskiðjuver á Vopnafirði sem er sérhæft til vinnslu á uppsjávarfiski: loðnu, síld og makríl. Loðnan er heilfryst eða unnin úr henni hrogn. Makríll er ýmist heilfrystur eða hausaður og slógdreginn. Síldin er ýmist heilfryst eða unnin úr henni samflök eða flök. 

Vinnslan er vertíðarbundin. Vinnsla loðnu og loðnuhrogna er frá janúar til mars, vinnsla á makríl og norsk-íslenskri síld frá júlí til september og vinnsla á íslenskri síld frá október til ársloka.

Uppsjávarfrysting á Akranesi

Í uppsjávarvinnslu Brims á Akranesi eru unnin loðnuhrogn. Vinnslan er eingöngu starfrækt á loðnuvertíðinni í febrúar til mars. Húsnæðið er sérhæft og starfsfólkið sérþjálfað í vinnslu á loðnuhrognum.  

 

Mjöl- og lýsisvinnsla

Mjöl- og lýsisvinnsla á Vopnafirði
Á Vopnafirði er starfrækt fiskmjölsverksmiðja sem notar rafmagn frá endurnýtanlegum orkuauðlindum. Þar er einnig efnarannsóknastofa þar sem framkvæmdar eru mælingar á ferskleika, fituinnihaldi og fleiru við löndun og er fiskimjöl og lýsi einnig efnagreint og metið í gæðaflokka.   
Verksmiðjan vinnur aðallega úr fráflokki, loðnuhrati og afskurði síldar og makríls frá frystihúsi Brims á Vopnafirði auk kolmunna. Meginhluti afurðanna er notaður í fóðurgerð en verksmiðjan er einnig vottuð til framleiðslu á lýsi til manneldis.

Mjöl- og lýsisvinnsla á Akranesi
Á Akranesi er starfrækt fiskmjölsverksmiðja sem vinnur úr loðnu- og botnfiskhrati.  
 
 

Hrognavinnsla

Félagið keypti Vigni G. Jónsson hf. árið 2013 og er félagið rekið sem dótturfyrirtæki Brims.
Helstu framleiðsluvörur Vignis G. Jónssonar eru ýmsar afurðir unnar úr hrognum. Þau hrogn sem notuð eru við framleiðslu í fyrirtækinu eru aðallega hrogn úr grásleppu, loðnu, flugfiski, þorski, ýsu, löngu, ufsa og laxi.
Þróunarvinna er stór þáttur í rekstrinum og hefur fyrirtækið góða aðstöðu til fullvinnslu. Helstu markaðir eru í Evrópu og Bandaríkjunum. 
 

Nánari upplýsingar um vörur og starfsemi fyrirtækisins er að finna hér